Człowiek

Fundator

Piotr S. WAJDA

Oddany Prawdziwym Wartościom

... Inwestor, założyciel oraz udziałowiec wielu spółek zagranicznych‎, praktykujący wyłącznie pracę, jako samodzielny wolny przedsiębiorca, zbierający i wykorzystujący własne doświadczenia jako twórca, właściciel, współwłaściciel, udziałowiec i członek rad nadzorczych wielu firm i koncernów.
Zarówno jako przedsiębiorca jak i inwestor, a także jako mentor oraz coach, kieruje się podstawową zasadą:


"Ludzie, z Ludźmi i dla Ludzi"

Profil

 

… Prywatny Bankier, Ekscentryk i Filantrop. Myśliciel, Wizjoner i Strateg. Erudyta. Student słowa oraz sztuki myślenia. Badacz i propagator wolności. Rocznik 1967. Mieszkając poza granicami Polski, od roku 1990 zdobywał zawodowe doświadczenie w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinie. 


Jest wykładowcą prakseologii dedukcyjnej, opierając swoje prelekcje na wiedzy z dziedzin memetyki i etymologii. Od roku 1992 – we wszelkiego rodzaju spotkaniach z tym nietuzinkowym przedsiębiorcą, mówcą i coachem – wzięło udział ponad 500 000 osób.


Wykształcenie branżowe zdobywał na Uniwersytecie we Freiburgu w Deutsche Immobilien Akademie oraz Südwest Finanz Akademie.


Przede wszystkim - nietuzinkowy Sprzedawca i Przedsiębiorca. Filozof Ekonomii. Finansista i Manager, Szkoleniowiec, Wykładowca i Trener Biznesu. Mentor, Coach i Twórca milionerów. Stuprocentowy Pragmatyk. Inwestor, założyciel oraz udziałowiec wielu spółek zagranicznych - niejednokrotnie rozbudowując je do formatu niepowtarzalności i miana światowych prymusów o największych wolumenach. Rozwiązania te dystrybuowane są obecnie w 134 krajach, ciesząc się zaufaniem klientów z całego świata. 


Praktykując wyłącznie pracę jako samodzielny, wolny przedsiębiorca, zbiera i wykorzystuje własne doświadczenia jako twórca, właściciel, współwłaściciel, udziałowiec i członek rad nadzorczych wielu firm i koncernów międzynarodowych - nigdy nie pracując na etacie. 


Branżowi znawcy nazywają go „Szarą Eminencją świata metali inwestycyjnych”, lub „Che Guevarą świata finansów”.


W roku 2008 był współredaktorem i współwydawcą pierwszego numeru niemieckiego czasopisma „Der Sparer”.

Z wyjątkową trafnością i kilkuletnim wyprzedzeniem „przepowiedział" obecny rozwój wydarzeń na światowym rynku finansowym.


Jako wykładowca w dziedzinie finansów i ekonomii biznesu, niezwykle umiejętnie wplata w swoje prelekcje zagadnienia socjologiczne, pasjonująco filozofując na temat fundamentalnego znaczenia Etyki w świecie zanikających stosunków międzyludzkich.


Obroty 28 zagranicznych firm, w których jego prywatna Fundacja jest strategicznym udziałowcem, dalece przekraczają 11-tocyfrowe kwoty w walucie €uro.

Finansista

Oddany Prawdziwym Wartościom

 

Jako Finansista i Inwestor nie myśli kwartalnie, tylko pokoleniowo, a jako Człowiek i Przedsiębiorca kieruje się zasadą: „Ludzie, z Ludźmi i dla Ludzi”. 


Przemyślenia i wnioski, oraz praktykowane przez niego strategie sukcesu nie są wiedzą nabytą - chociażby ze względu na brak zainteresowania czytaniem książek lub uczestniczeniem w jakichkolwiek szkoleniach, a tym bardziej apatycznie i beznamiętnie podchodząc do korzystania z tzw. „Mediów Alternatywnych”, lecz wynikiem wnikliwej obserwacji oraz studiowania ludzi podczas ogromnej liczby kontaktów i pracy z nimi. 

Praktyk przez wielkie „P”.

Publicysta i autor bestsellerowych książek

Oddany Prawdziwym Wartościom

 

Jest działaczem i doradcą międzynarodowych i ponadnarodowych instytucji pozarządowych - jako Przedsiębiorca i Ekonomista, Inwestor oraz Ambasador Pokoju -, służąc swym doświadczeniem i radą w dziedzinach Lokalnej Gospodarki, Ekonomii oraz Etyki w biznesie. 


Wyróżnia go znajomość ludzkiej natury, cierpliwość, konsekwencja i FOCUS w działaniu wraz z determinacją, oraz niezłomność i oddanie własnym zasadom, mogąc z dumą poszczycić się faktem posiadania na swoim życiowym koncie dorobku wielu niepowodzeń - będących masywnym fundamentem znaczących sukcesów. 


Obecnie, po dziesięcioleciach zaangażowania się w realizację swoich marzeń, celów i wizji, cieszy się osiągnięciem stanu niezależności, z niezwykłą pasją dzieląc się swą wiedzą, pełniąc w swoich wszelakich przedsięwzięciach najistotniejszą z nieistniejących ról.


… oto moje świadectwo zrozumienia:


MEMENTO MORI – CARPE DIEM


Doświadczenie

Oddany Prawdziwym Wartościom

 

Przechodząc od podstaw wszystkie szczeble przedsiębiorczości i finansów: od samodzielnego agenta ubezpieczeniowego, po przez multiagenta, maklera, twórcę i zarządcę własnych produktów finansowych; przez założyciela i właściciela własnych firm inwestycyjnych, posiadacza licencji prywatnego bankiera; do twórcy i zarządcy rozwiązaniami finansowymi dla towarzystw ubezpieczeniowych i prywatnej bankowości; ostatecznie tworząc rynek fizycznej ekonomii wraz z niepowtarzalnymi usługami w branży handlu metalami szlachetnymi. Od roku 1990 zdobywał zawodowe doświadczenie w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinie, by obecnie móc edukować z tematów ekonomii fizycznej, systemu finansowego i monetarnego oraz inwestycji w prawdziwe, fizycznie istniejące wartości.

Wyróżniony przez Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa statuetką - Zasłużony dla Austriackiej Szkoły Ekonomii.

Ojciec Rynku Fizycznej Ekonomii. 

Oddany Prawdziwym Wartościom

 

Reprezentant i propagator holistycznej edukacji, lokalnej gospodarki, demokracji bezpośredniej i środków płatniczych z parytetem kruszców - niestrudzenie rozpowszechniając swoją praktyczną - nieakademicką - wiedzę w niemalże całej Europie od 2005 roku.  


Jest Inicjatorem, fundatorem i współzałożycielem: 

  • Niemieckiego Zrzeszenia Prawdziwych Wartości - Deutsche Sachwert Union -
  • Deutsches Institut für Edelmetallkunde w Londynie  
  • Valores Veri - Polskiego Instytutu Prawdziwych Wartości, 
  • Fundacji Fizycznej Ekonomii na Rzecz Posiadania Własności,
  • Akademii Prawdziwych Wartości,
  • a także działających na terenie całej Polski, Klubów Fizycznej Ekonomii. 


Twórca wielu produktów finansowych i handlowych oferowanych na całym świecie, wielokrotnie zdobywających najwyższe branżowe wyróżnienia, pozyskując nawet oficjalny predykat rozpoznawalności i jakości „Najlepszych Marek w Niemczech”.